Insamling – Sortering – Återbruk

ReturTex är specialist på begagnade textilier.

Mixed clothes

ReturTex tar emot alla sorters textilier och skor för återanvändning och återvinning. Insamling av textiler sker genom kommunala återvinningscentraler, avfallsbolag, fastighetsbolag och från ideella organisationer i Norden.

ReturTex sorterar insamlade textilier och skor för att maximera återanvändning. På så sätt gör vi allt för att bidra till en minskad miljöpåverkan.

Vi hanterar alla sorters kläder, skor och hemtextilier, oavsett material. Vi tar hand om tyg, skinn, päls, till och med saker som hattar, mössor, skor, stövlar, bälten, väskor, mjuka leksaker och accessoarer. Vi tar även emot hemtextilier som dukar, gardiner, sängkläder, täcken, kuddar, filtar och handdukar mm.

Dessvärre kan vi inte ta emot plymåer, madrasser eller mattor i textilflödet för återanvändning och återvinning. Det som lämnas in får heller vara blött eller fuktigt eftersom det då finns risk för att mögel bildas och förstör en större mängd textilier.

Så här sorteras och används textilierna

Sortering

Samtliga insamlade textilier passerar vår sorteringsanläggning i Avesta, Nordens första i sitt slag. Där avgör vår personal hur textilierna bäst kan komma till fortsatt användning. Textilierna sorteras för hand i ungefär 100 fraktioner. Genom manuell sortering säkerställer vi att minst 90 % av textilierna går till återanvändning eller återvinning. Den resterande delen av textilierna blir energi vid förbränning.

Återanvändning

Vi strävar efter att ha så hög återanvändning av de insamlade textilierna som möjligt. Textilierna delas in i olika kvalitetsgrupper. Textilierna med bäst kvalitet packas i säckar och säljs på europeiska marknader för second handkläder. Kläderna ska vara i bra skick och följa de aktuella modetrenderna. Andra marknader för second handkläder är Sydamerika, Afrika och Asien.

De kläder som är bra och hela, men inte fullt så moderiktiga grå som bistånd och återanvändning på marknader utanför Europa.

Återvinning av textil

En del begagnade textilier består av fibersorter som kan användas för produktion av nya garner och textilier. Till dessa hör ull, bomull och polyester vilket används vid tillverkning av exempelvis jeans och filtar eller isolering.

Återvinning som absorbenter

De textilier som består av naturfibrer eller syntetiska fibrer med hög sugförmåga skärs upp till putstrasor som är eftertraktade av exempelvis industrin och hantverkare. Fördelarna med dessa putstrasor är just den höga sugförmågan och tygernas slitstyrka. Textilierna sorteras efter fibersammansättning och färg som bomull/vitt eller kulört och pressas sedan i balar för leverans till tillskärningsindustrin.

Textilinsamling ska vara lättillgängligt

På ReturTex är vi experter på sortering och hantering av textilier. Insamling sköts främst genom vårt moderbolag Human Bridge som samlar in textilier i boxar och centraler runt om i Sverige. Vi ökar hela tiden vår kapacitet och tillsammans letar vi aktivt efter nya samarbetspartners att sköta återbruk åt.

Återvinningscentraler (AVC)

Kommunala återvinningscentraler planerar allt mer för nya insamlingssystem som skall kunna fånga upp hela strömmen av textilier, även den som tidigare skickats till förbränning. ReturTex har möjlighet att anpassa utrustning till stora och små centraler. Det finns lösningar för både integrerade och skilda flöden för återbruks- och återvinningstextilier.

Återvinningsstationer (ÅVS)

Sveriges återvinningsstationer är för många konsumenter den naturliga platsen för att lämna förpackningsmaterial och tidningar – materialslag som faller under ett producentansvar. ReturTex vill medverka till att uppsamling av textilier och skor på eller intill återvinningsstationer blir standard. Naturligtvis efter överenskommelse med ansvariga kommunala myndigheter och FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Insamlingsbehållare ska vara instegssäkra, CE-märkta och tydligt försedda med information om vem som är ansvarig för insamlingen. För oss på ReturTex är en självklarhet att vi ansvarar för att behållare hålls rena och fräscha samt att regelbunden service utförs.

Fastighetsnära insamling (FNI)

Allt fler fastighetsbolag vill höja sin miljöprofil och minska andelen grovsopor som går till förbränning. Textilier och skor utgör i dag en betydande del av grovsopsmängden. ReturTex förespråkar fastighetsnära insamling både i utomhusmiljö och i låsta miljöutrymmen. Behållare för detta kan variera i storlek och vi anpassar dem ofta efter behov. Denna typ av insamling innebär en hög servicenivå med frekvent tömning, vilket vi utför utan direkt kostnad för fastighetsägaren. Självklart alltid i fräscha, CE-märkta behållare.

AVFALLSHIERARKIN

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, anger i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Vi vill minimera miljöbelastningen genom att använda så mycket som går. Avfallstrappen grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Enligt hierarkin ska uppkomsten av avfall i första hand förhindras genom de två översta stegen, förebyggande av avfall samt förberedelse för återanvändning. Det tredje steget anger att avfall ska gå till materialåtervinning. Därefter följer steget energiåtervinning, medan det sista steget i avfallshierarkin är bortskaffning som till exempel deponering eller förbränning utan energiåtervinning.

Ju högre upp i trappan avfall hanteras desto bättre är det för miljön. Genom effektiv insamling och sortering strävar vi på ReturTex för att så lite som möjligt ska slängas. Samtidigt vill vi att så mycket som möjligt ska tas hand om i toppen av trappan.

 • I Sverige konsumerar vi ungefär 15 kg textilier per person och år.
 • Endast ca 20 % av använda textilier går till återanvändning, resten har hamnar i förbränning eller på tippar.
 • Ungefär 100 000 ton textilier per år återvinns alltså inte!
 • Länder i Väst- och Centraleuropa har mycket större insamling av textilier per person än Sverige. I Tyskland samlas nästan 80% in.
 • Uppskattningsvis använder i dag runt 70 % av världens befolkning begagnade textilier.
 • Produktion av textilier har en stor påverkan på miljön.
 • Odling av ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten.
 • Odling av bomull sker ofta i länder med begränsad tillgång till dricksvatten.
 • I odlingar används stor mängd pesticider för skadedjursbekämpning, gifter som skadar miljön.
 • Inte bara odling kräver vatten, själva textilproduktionen förbrukar också enorma mängder vatten och energi.
 • Produktion av ett kilo ny textil ger upphov till utsläpp av ca 15 kg koldioxid.

RETURTEX ERBJUDER MILJÖEFFEKTIVARE HANTERING AV TEXTILIER

Sverige och Norden (genom Nordiska Avfallsgruppen, NAG) har gemensamt antagit en miljöinriktning med ökad insamling av textilier för återanvändning och återvinning.
ReturTex vill aktivt bidra till ökade volymer av textilier som samlas upp och inte går till förbränning. Detta ska ske genom samverkan med berörda myndigheter, kommuner, avfallsbolag, fastighetsbolag och ideella organisationer.

Vi driver idag Nordens första storskaliga sorteringsanläggning för textilier och vi expanderar hela tiden vår kapacitet. Samtidigt ser vi på möjligheten att utöka möjligheterna för mer närliggande hanteringsprocesser.

Vill ni verka för en bättre användning av våra textila resurser eller behöver ni hjälp att hantera ert textilavfall?

 

JOBBA MED OSS

Vi söker hela tiden fler duktiga människor som vill jobba med oss.
Är du intresserad så kika nedan.

Finns inte tjänsten du tänkt dig ute? Vi är just nu i en expansiv fas, skicka gärna in en spontanansökan!

4

Vi som jobbar på ReturTex har alla olika bakgrund och det vi har gemensamt är ett öga för detaljer, ett modeintresse och en vilja att göra en skillnad för miljön.

Tror du att du har det som krävs för att jobba med oss på ReturTex får du gärna skicka in en spontanansökan så kommer vi att höra av oss när en passande tjänst dyker upp.

Ansökan skickas till info@returtex.se, eller genom kontaktformuläret ange ”spontanansökan” i meddelanderaden så att vi vet vad som gäller!

Senaste nytt om ReturTex

Kontakta oss

Anna Jiffer
VD
Mikael Berger
Platschef Avesta Sorteringscentral